YRKESUTBILDNING I
SPECIALSÖK-PREPARATSÖK

MED INRIKTNING MOT VÄGGLÖSS

Hundens näsa används idag inom många olika yrkesområden, där den är helt överlägsen alla andra hjälpmedel. 
Att få arbeta med hund är både utvecklande och intressant, men det krävs otroligt mycket av dig som förare och självklart krävs det också att hunden är lämplig till sin uppgift.

Sökhunden ska ha en bra sökuthållighet och kunna söka - hitta & markera den etikett som du lärt din hund att söka efter som t ex mögel eller vägglöss och den måste kunna hålla en god koncentration när den arbetar och inte störas av sin omgivning. Hunden ska klara av att arbeta under långa perioder i varierande miljöer, samt fungera bland människor. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till sökhundsförare inom specialsök och skaffa dig kunskap om hur du utbildar din hund mot ett specifikt mål, men även till dig som kommit en bit på väg i utbildningen.

Fokus kommer vara att lära hunden rätt etikett, att du som förare ska lära dig taktik så du får ett system i ditt sökarbete, bibehålla en bra motivation i söket och uthållighet, säkerhet i att läsa av din hund i arbete i olika sökmiljöer och träna olika svårigheter, samt lära hunden en tydlig markering. 

Förkunskaper:

 • Du som förare ska ha kännedom och kunskap om specialsök
 • Din hund ska ha ett bra föremålsintresse och sökintresse, kunna vistas i olika miljöer utan större svårigheter, samt vara socialt trygg med människor.
 • Din hund bör vara minst 6 månader och inte äldre än 4 år, samt att den bör ej ha lärt sig andra preparat som kan störa sökarbetat inom vägglöss eller mögel.
 • Du som förare ska vara fysiskt rörlig och ha en god hundvana.
 • Du bör vara eller vilja bli en etablerad egen företagare, alternativt har du redan en anställning inom yrkesområdet, t ex byggnation eller saneringsföretag. 
 • Du måste kunna ta ett eget ansvar för din egen träning av hunden   

Kursen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage.
Detta innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer. 

Utbildningen är upplagd med moduler i fem olika steg som bygger på varandra och där varje ekipage ska genomföra delprov med godkänt resultat innan man påbörjar nästa modul .
Utbildningen följer en tänkt stegringsplan mot operativt arbete.   

Träningspreparat (vägglöss) vid utbildningsträffarna finns hos mig, men ni får själva köpa eget preparat för fortsatt träning hemma via laboratorium. 

Kursinnehåll:

 • Mentalkunskap kopplat mot sökhunden
 • Sökhundens arbete
 • Sökhundens egenskaper
 • Urval av sökhundsämne
 • Hundens luktsinne
 • Etologi/beteendelära
 • Grundläggande sökövningar
 • Miljöträning
 • Inlärning – stegringsplan (Söka – Hitta – Markera)
 • Motivation
 • Belöningar
 • Sökövningar i varierande miljöer
 • Molekylvandring/Vittringslära 
 • Hantering, förvaring och preparering av etikett.
 • Doftdiskriminering/Urvalsövningar
 • Markering
 • Störningsträning
 • Problemlösning
 • Praktisk tillämpning mot operativt arbete
 • Kundbemötande och policy
 • Introduktion i branschkunskap
 • Marknadsföring 

Milla söker våningssäng KP

 

Kontakta mig

Här kan du anmäla dig till våra hundkurser. sedan kommer vi att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var kursen hålls.
   

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.