Om vägglöss

Fakta hämtad från Nattaro Labs AB - Experter på vägglöss

Vägglöss

En lång gemensam historia

Vägglöss älskar människor. Men kärleken är minst sagt obesvarad. Faktum är att det för många egentligen inte är betten som är det värsta med att bli angripen, utan det psykologiska traumat som uppstår. Något som kan sitta kvar långt efter det att saneringen är genomförd.

Betten är ofarliga för de allra flesta och vad vi vet idag så kan vägglöss inte sprida några sjukdomar. Men de ger utslag eller blåsor, som för majoriteten ger klåda och obehag. Ett fåtal kan även drabbas av kraftiga allergiska reaktioner.

Vad är vägglöss?

Visserligen heter det vägglus, men i själva verket är den en skinnbagge. En vuxen vägglus är rödbrun, platt och stor som ett linfrö. Den har fem utvecklingsstadier och behöver suga blod minst en gång mellan varje stadie för att kunna utvecklas.

Vägglusen är en obligat (strikt) blodsugare, eftersom den lever enbart på blod. Efter ett blodmål blir den vuxna vägglusen stor som en äppelkärna. Vägglusen behöver äta för att kunna växa och föröka sig. Den lever enbart på blod och honan lägger vanligen 5-8 ägg på ett dygn.

Nymferna i de första stadierna klarar sig sämst utan blod, medan vuxna vägglöss kan klara sig utan mat i mer än ett år genom att gå i dvala. Det är näst intill omöjligt att svälta ut en vägglus. Källa: Nattaro Labs AB 

Bild från Nattaro Labs AB
Vägglöss bild Nattaro Labs

Hur sprider sig vägglöss?

Vägglöss är bra på att lifta och kan i praktiken hänga med dig varsomhelst. Det räcker att du får med dig en enda befruktad hona för att ett nytt angrepp ska kunna uppstå.  Vägglusen vill bo nära maten, så tidigt vid ett vägglusangrepp hittar vi dem 9 av 10 gånger i sängen (eller den plats vi sover på). Så ju fler gäster ett hotell, B&B, vandrarhem eller sovrum har desto större blir risken för att denna plats ska drabbas av ett vägglusangrepp. Även i offentliga miljöer, transportmedel som tåg, buss samt flyg alternativt biosalonger och väntrum, m.fl. platser där vi människor befinner oss, kan problem med vägglöss uppstå.

I huvudsak sprids vägglöss med  våra saker, exempelvis väskor och möbler. Och eftersom de dras till vår doft och vill vara i vår närhet, kan det vara via alla föremål  som bär vår doft. Det kan vara sängar, soffor, resväskor, handväskor, ryggsäckar, skor, svettiga träningskläder, låneböcker, gosedjur, mobiltelefonen, skinnplånböcker eller läderarmband m.fl. föremål. Listan är lång.

Efterhand som ett angrepp etablerats och vägglössen blir allt fler, ökar risken för att de ska sprida sig vidare till andra platser i rummet och till intilliggande rum eller lägenheter, samt till offentliga miljöer. Ju tidigare vi upptäcker, eller allra helst förebygger, ett angrepp och ju snabbare en sanering inleds desto mindre risk för spridning. Vi rekommenderar alltid att den drabbade anlitar ett professionellt skadedjurssaneringsföretag.

Var trivs vägglöss?

Vägglöss vill vara i vår närhet och de är mästare på att gömma sig. De sitter still i mörka trånga vrår större delen av dygnet och kommer enbart fram när de ska äta. Detta sker oftast på natten när det är mörkt, vilket bidrar till att det blir extra svårt att upptäcka ett pågående angrepp.

Att de skulle gilla smuts är en myt som helt i onödan gjort att den som drabbats av ett angrepp ofta inte bara känner obehag för själva vägglusen, utan även för att det skulle antyda att man inte sköter sin hygien. Men det är inte sant, för även i ett kliniskt rent hem finns det platser där vägglusen kan gömma sig utan att bli upptäckt, t ex under sängen, bakom vägglister och liknande. Den enda förutsättningen som krävs för att en vägglus ska trivas är att det bor människor i sängen/rummet. Man kan inte städa bort ett vägglusangrepp.
Källa: Nattaro Labs AB

Hur ser man att man fått vägglöss?

Eftersom vägglössen främst är aktiva på natten, föredrar mörker och gömmer sig i skrymslen och vrår är de svåra att upptäcka. Dessutom kan det ta upp till tio dagar eller två veckor innan vi får en reaktion på deras bett, så ett angrepp riskerar att ha pågått ett tag innan vi ens upptäcker det. Det går inte heller att avgöra enbart på ett bett om man har fått vägglöss eller inte.  För en del ser betten ut ungefär som ett myggbett, men för andra ser det helt annorlunda ut.  Forskningen har visat att så många som 50 procent av oss inte tycks reagera alls på vägglusens bett, vilket gör att ett angrepp kan pågå ett bra tag innan den som bor med dem märker det.

Det finns ett antal tecken som ger en indikation på om att det kan finnas vägglöss i ens närhet. Håll utkik efter små kolsvarta prickar (vägglusens avföring), skaldelar från när nymferna ömsat skinn, ägg och nymfer i olika storlekar, döda insekter, framförallt i eller omkring sängen. Allra helst utmed sömmarna på bäddmadrassen, på sängramens undersida och då  framförallt i hörnen samt i sänggaveln.

Varför ökar problemen med vägglöss?

Det finns flera olika orsaker till att problemen med vägglöss ökar. Forskningsvärlden tror framförallt att det beror det på att allt fler vägglusstammar, dvs. vägglöss från olika platser i världen,  har blivit motståndskraftiga mot de traditionella kemiska bekämpningsmedlen. Att vi idag reser oftare och längre ökar också risken för att vi ska få med oss vägglöss hem. Det i kombination med okunskap hos privatpersoner och yrkesverksamma bidrar därefter till sen upptäckt och i många fall otillräckliga saneringsinsatser.

Vi har glömt bort hur det är att leva med risken för vägglöss, en kunskap som fanns hos tidigare generationer och som behöver friskas upp igen nu när de åter finns risk för att hitta dem hemma hos oss.

Vägglössen blir snabbt många om de har fri tillgång till mat, det är därför viktigt att anmäla och söka professionell hjälp så snart man misstänker att det finns vägglöss i ens närhet. Källa: Nattaro Labs AB

Hur blir man av med vägglöss?

Tidigare användes enbart kemiska bekämpningsmedel och i stor utsträckning görs så fortfarande på många håll i vår värld. Problemet med dessa metoder är att vägglössen utvecklat resistens, dvs. motståndskraft, mot insektsgift. Ju oftare man använder sig av insektsgift som enda  bekämpningsmetod desto mindre effekt kommer denna sanering att ha mot vägglusangreppet.  För att få ett bra resultat krävs i en sådan situation en högre och högre dos av insektsgift. Och till slut får den kemiska bekämpningen ingen effekt alls, oavsett dosering.  För ett växande antal vägglusstammar är vi redan där. Vår rekommendation till saneringsbranschen är att  byta saneringsstrategi och gå över till mekaniska/fysikaliska saneringsmetoder på bred front. Dessa metoder består av en kombination av kyla, värme och kiselgur tillsammans med aktiva/passiva fällor och madrasskydd. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det också vara klokt att börja arbeta  förebyggande i miljöer med hög risk för vägglöss. Källa: Nattaro Labs AB

 

Förebyggande åtgärder/Vad kan jag göra?

Vägglöss tar sig huvudsakligen in i våra fastigheter och hem på två sätt. Det första och troligen vanligaste sättet är via bagage, från utlandsresor och hotellvistelser.

 • Använd väskor som går att försluta säkert och håll dessa stängda under utlandsresor.
 • Placera inte resväskor under eller i närheten av sängen när du sover på hotell samt håll väskorna stängda.
 • Skaka ur alla plagg som skall packas ned inför hemresan vid utlandsresor.
 • Gå igenom bagage från utlandsresor som du känner dig osäker på, innan du packar in i skåp och garderober.

Det andra är med begagnade möbler, främst sängar och sängmöbler såsom nattduksbord samt tavlor och liknade.

 • Var mycket vaksam på svarta prickar/streck (avföring), ägg, ömsade skinn och levande Vägglöss.
 • Varning för begagnade sängar.

Vägglöss är mycket svårbekämpade med preparat som finns att köpa för allmänheten. När du tror dig vara fri, kan det komma nya angrepp då de klarar att ligga gömda i månader utan blod.

Kontakta Länsförsäkringar Skaraborg direkt vid upptäckt så får du professionell hjälp.

Även vid professionell bekämpning får man ha tålamod och troligen behövs flera behandlingar vilket gör det till en lång process som kan ta flera månader. Källa: Länsförsäkringar Skaraborg

 

Om du upptäcker att du har vägglöss hemma rekommenderar vi följande:

 1. Kontakta omedelbart en professionell skadedjurssanerare. Försök inte ta dig an vägglusangreppet på egen hand, det riskerar bara att förvärra situationen.  Använd inte något insektsmedel på egen hand, risken är överhängande att du försvårar situationen istället.  Du ska inte heller börja flytta ut möbler eller andra saker från det misstänkta rummet.  Låt allt stå kvar tills saneringsteknikern varit där och undersökt situationen. Om du står ut så  sov kvar i din säng under hela behandlingsperioden, även om det kan kännas jobbigt.  Ett madrasskydd i kombination med vägglustjep kan hjälpa till att minska obehaget. Flyttar du ut i soffan i vardagsrummet kommer en vägglössen att följa med dig och risken är då stor för att det tar längre tid att bli av med angreppet.
 2. Låt skadedjurssaneraren välja den effektivaste metoden för att stoppa angreppet. En  framgångsrik sanering  tar tid och behöver innehålla en kombination av mekaniska/fysikaliska, saneringsmetoder; madrasskydd, detektionsfällor, värme, kyla och framförallt kiselgur. Vår produkt Nattaro Safe, vägglustejp, fungerar bekämpande och har en långvarig effekt. Var beredd på att en framgångsrik sanering tar tid och kräver en stor egen insats.
 3. Montera Nattaro Safe® på alla sängar som ett förebyggande skydd i riskutsatta miljöer och när övriga insatser är avslutade, för att förhindra att nya angrepp blir epidemiska. Nattaro Safe® gör det möjligt att jobba med vägglusens biologi istället för mot den. Källa: Nattaro Labs AB

 

 

Tips & råd vid saneirng

Misstänker du problem med vägglöss är det mycket viktigt att du kontaktar ett saneringsföretag så fort som möjligt. Vägglöss måste saneras professionellt, det är inget du kan lösa på egen hand.

 • Före: Plocka undan, dammsug och rengör så att det är lätt att inspektera. Ingen storstädning!
 • Gå inte in i sanerade utrymmen på 2 timmar i de fall vi använt kemikalier.
 • Barn under 2 år eller känsliga personer bör inte gå in i sanerade utrymmen på 24 timmar efter behandling  i de fall vi använt kemikalier.
 • Om vi använt kemikalier kan utrymmen användas först när medlet har torkat, vilket kan ta upp till 24 timmar. Det lösöre som har tagits bort går då att ställa tillbaka.
 • Våttorka och dammsug inte de sanerade ytorna på 5-6 veckor. Medlet som använts ska finnas kvar och ha effekt på de insekter som kommer i kontakt med behandlade ytor.
 • Behandling av textilier: tvätta över 60°C (se tvättråd), frys: -18°C i en vecka, värme: torktumla i ca 50 minuter.
  Källa: Anticimex

 

 

Här får du lite tips på vad du kan göra för att undvika att få med dig vägglöss hem:

På hotellrummet:

 • Ställ resväskan högt och långt ifrån säng eller annan möbel som kan användas som sovplats.
 • Låt kläderna ligga kvar i resväskan, använd inte byrån.
 • Ta en titt under sängen och titta kring sömmar och skrymslen. Om det finns små svarta fläckar som liknar bläckstreck kan det var spillning från lössen. Be att få byta rum.

  Vid hemkomsten:
 • Ta ur alla kläder ur resväskan och tvätta, gärna vid 60 °C om det går. Övrigt innehåll läggs i plastpåse och in i frysen sju dagar.
 • Föremål kan frysas eller värmebehandlas, väl förslutna i plastpåsar, i max 60 °C i värmeskåp under minst en timme.
 • Kontrollera resväskan noggrant och dammsug den. Dammsugarpåsen läggs i en plastpåse och stoppas in i frysen under flera dygn, därefter ska den slängas i soptunnan. Källa: Anticimex