YRKESINRIKTAD UTBILDNING I
SPECIALSÖK-PREPARATSÖK

MED INRIKTNING MOT VÄGGLÖSS

MODUL 5: Slutprov/Tjänstbarhetsprov

En 1-årig  utbildning i specialsök på distans fördelat på 5 moduler som bygger på varandra med delprov & slutprov enligt kravspecifikation för respektive inriktning.
Utbildningen innehåller ca 120 utbildningstimmar under fysiska träffar på söndagar under ett års tid. Därutöver tillkommer egen träning mellan träffarna och en del inlämningsuppgifter.

För att ekipaget ska få påbörja nästa modul måste man klara delprovet med godkänt resultat. 90 % närvaro krävs för att bli godkänd

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till sökhundsförare inom specialsök och skaffa dig kunskap om hur du utbildar din hund mot ett specifikt mål. 
(Detta är ej en utbildning för att utbilda yrkesverksamma sökhundsförare)
Mer info se Modul 1.

Milla söker Milla söker 1 Milla markerar rum 3

Slutprov/Tjänstbarhetsprov

  • Tjänstbarhetsprov utföres av en oberoende sakkunnig person inom specialsök.

Efter avslutad utbildning och godkänt slutprov tilldelas du ett kvalitetsbevis med tillhörande protokoll som visar vad du & din hund presterat, samt utbildningens innehåll.

Mål 
Målet är att du och din hund efter avslutad utbildning ska vara ett godkänt ekipage som klarat alla delprov och slutprov enligt uppsatt kravspecifikation för  vägglushund, samt att ni besitter den kunskap och kompetens för att kunna börja arbeta operativt.

Efter genomgången utbildning har du som förare

  • en mycket god kunskap att läsa din hund i sökarbete, planera och strukturera ditt sökområde.
  • har en mycket god kännedom om preparatet som din hund ska söka efter.
  • har en mycket god kunskap hur man hanterar och preparerar, samt förvarar preparatet.
  • har en mycket god kunskap hur du hanterar situationer i operativt arbete och hur du för protokoll vid utförda sök.
  • fått god kännedom om hur du kan marknadsföra dig mot kund och skapa samarbete över gränserna.

Förkunskaper: Genomförd modul 4 med godkänt delprov.

Antal tillfällen:  Fri möjlighet till träning hos mig fram till slutprov.

Kursavgift (inkl. moms): 4 500 kr/ekipage

Anmälan görs via kursanmälan se till höger senast den ... och betalning sker då ni fått en bekräftelse på anmälan.
Skriv i anmälan vilken kurs & kursdag det gäller och anmälan är bindande, kursavgift återbetalas endast vid inställd kurs.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig (Susanne) på 0706-14 14 13. 

Ansvarig lärare: Susanne Kihl
Susanne har varit yrkesverksam med hund sedan 1984, där hon fått möjlighet att arbeta tillsammans med och utbildats av bland annat Sven Järverud och Reino Oskarsson, som även blivit hennes mentorer genom åren.
Hon har arbetat som hundskötare, dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri, handledare för hunddagis, arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen.

Under sina år som dressör har hon lyckats utbilda och leverera ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar och ledarhundar, samt specialsök hundar av olika slag.

Susanne är utbildad inom Svenska Brukshundklubben och är certifierad SBK lärare i specialsök, spår och allmänlydnad, samt mentalbeskrivare & mentaltestdomare och tycker detta med hundars mentalitet är både viktigt och intressant.

Susanne är även legitimerad yrkeslärare i hundkunskap, entrepenörskap, & djurvård
Mer info finner ni på sidan http://www.hundagarservice.familjehundar.se/Om-mig

Kontakta mig

Här kan du anmäla dig till våra hundkurser. sedan kommer vi att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var kursen hålls.
   

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.