YRKESINRIKTAD UTBILDNING I
SPECIALSÖK-PREPARATSÖK

MED INRIKTNING MOT VÄGGLÖSS

Slutprov/Tjänstbarhetsprov

Slutprov/Tjänstbarhetsprov

  • Tjänstbarhetsprov utföres av en oberoende sakkunnig person inom specialsök.

Efter avslutad utbildning och godkänt slutprov tilldelas du ett kvalitetsbevis med tillhörande protokoll som visar vad du & din hund presterat, samt utbildningens innehåll.

Mål 
Målet är att du och din hund efter avslutad utbildning ska vara ett godkänt ekipage som klarat alla delprov och slutprov enligt uppsatt kravspecifikation för  vägglushund, samt att ni besitter den kunskap och kompetens för att kunna börja arbeta operativt.

Efter genomgången utbildning har du som förare

  • en mycket god kunskap att läsa din hund i sökarbete, planera och strukturera ditt sökområde.
  • har en mycket god kännedom om preparatet som din hund ska söka efter.
  • har en mycket god kunskap hur man hanterar och preparerar, samt förvarar preparatet.
  • har en mycket god kunskap hur du hanterar situationer i operativt arbete och hur du för protokoll vid utförda sök.
  • fått god kännedom om hur du kan marknadsföra dig mot kund och skapa samarbete över gränserna.

Milla söker Milla söker 1 Milla markerar rum 3

Avgift slutprov (inkl. moms): ca 3 500 kr

Anmälan görs via kursanmälan se till höger senast den ... och betalning sker då ni fått en bekräftelse på anmälan.
Skriv i anmälan vilken kurs & kursdag det gäller och anmälan är bindande, kursavgift återbetalas endast vid inställd kurs.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig (Susanne) på 0706-14 14 13. 

Kontakta mig

Här kan du anmäla dig till våra hundkurser. sedan kommer vi att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var kursen hålls.
   

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.