YRKESINRIKTAD UTBILDNING I
SPECIALSÖK-PREPARATSÖK

Inriktning mot vägglöss 

MODUL 1/2: Introduktion - Anlagstest
Inget nytt datum planerat!

Kursen kommer att vara 3 ggr dagtid måndagar

En yrkesutbildning på ca 1 år i specialsök på distans fördelat på 5 moduler som bygger på varandra med delprov & slutprov enligt kravspecifikation.
Utbildningen innehåller ca 120 utbildningstimmar under fysiska träffar på söndagar under ett års tid. Därutöver tillkommer egen träning mellan träffarna och en del inlämningsuppgifter.

För att ekipaget ska få påbörja nästa modul måste man klara delprovet med godkänt resultat. 90 % närvaro krävs för att bli godkänd

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till sökhundsförare inom specialsök och skaffa dig kunskap om hur du utbildar din hund mot ett specifikt mål.
(Detta är ej en lärar/instruktörsutbildning för att utbilda yrkesverksamma sökhundsförare)

Förkunskaper:

 • Du som förare ska ha kännedom och kunskap om specialsök
 • Din hund ska ha ett bra föremålsintresse och sökintresse, kunna vistas i olika miljöer utan större svårigheter, samt vara socialt trygg med människor.
 • Din hund bör vara minst 6 månader och inte äldre än 4 år, samt att den bör ej ha lärt sig andra preparat som kan störa sökarbetat inom vägglöss eller mögel.
 • Du som förare ska vara fysiskt rörlig och ha en god hundvana.
 • Du bör vara eller vilja bli en etablerad egen företagare, alternativt har du redan en anställning inom yrkesområdet, t ex byggnation eller saneringsföretag. 
 • Du måste kunna ta ett eget ansvar för din egen träning av hunden  mellan utbildningsträffarna.

Hundens näsa används idag inom många olika yrkesområden, där den är helt överlägsen alla andra hjälpmedel. 
Att få arbeta med hund är både utvecklande och intressant, men det krävs otroligt mycket av dig som förare och självklart krävs det också att hunden är lämplig till sin uppgift.

Sökhunden ska ha en bra sökuthållighet och kunna söka - hitta & markera den etikett som du lärt din hund att söka efter som t ex mögel eller vägglöss och den måste kunna hålla en god koncentration när den arbetar och inte störas av sin omgivning. Hunden ska klara av att arbeta under långa perioder i varierande miljöer, samt fungera bland människor. 

INNEHÅLL: 

Sökhundens arbete & dess egenskaper

 • Mentalkunskap kopplat mot sökhunden
 • Sökhundens arbete
 • Sökhundens egenskaper
 • Urval av sökhundsämne
 • Hundens luktsinne
 • Etologi/beteendelära
 • Grundläggande sökövningar
 • Miljöträning
 • Introduktion i branschkunskap
 • Delprov 1

Milla söker våningssäng KP

Kursen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage.
Detta innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer. 

Antal tillfällen: 3 ggr x 6 timmar

Kursdatum: 

Antal platser: 6

Kursavgift (inkl. moms): ´4 500 kr/ekipage
(Kursavgiften går att dela i två inbetalningar)

Anmälan görs via kursanmälan se till höger senast den  ..... och betalning sker då ni fått en bekräftelse på anmälan.
Skriv i anmälan vilken kurs & kursdag det gäller och anmälan är bindande, kursavgift återbetalas endast vid inställd kurs.

Ansvarig lärare: Susanne Kihl
Susanne har varit yrkesverksam med hund sedan 1984, där hon fått möjlighet att arbeta tillsammans med och utbildats av bland annat Sven Järverud och Reino Oskarsson, som även blivit hennes mentorer genom åren.
Hon har arbetat som hundskötare, dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri, handledare för hunddagis, arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen.

Under sina år som dressör har hon lyckats utbilda och leverera ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar och ledarhundar, samt specialsök hundar av olika slag.

Susanne är utbildad inom Svenska Brukshundklubben och är certifierad SBK lärare i specialsök, spår och allmänlydnad, samt mentalbeskrivare & mentaltestdomare och tycker detta med hundars mentalitet är både viktigt och intressant.

Susanne är även legitimerad yrkeslärare i hundkunskap, entrepenörskap, & djurvård
Mer info finner ni på sidan http://www.hundagarservice.familjehundar.se/Om-mig. 

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig (Susanne) på 0706-14 14 13. 

Kontakta mig

Här kan du anmäla dig till våra hundkurser. sedan kommer vi att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var kursen hålls.
   

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.