Certifiering

Vi väljer att certifiera våra hundar och ekipage för Reino Oskarsson, Gömmets Hundskola.

Reino har varit min arbetsgivare och chef under många år och jag har ett stort förtroende för hans kompetens, varför det följer sig naturligt att välja honom som certifierare, då han har en oerhört stor erfarenhet av både mentalitet och sökhundar, oavsett preparat.

Reino har ca 40 års yrkeserfarenhet bakom sig när det gäller olika inriktningar inom hundbranschen, där bland annat en större del handlar om specialsökhundar. 
Tillsammans med Sven Järverud var Reino med och tog fram ett certifieringssystem för mögelhundar i Tyskland, där han haft stora framgångar med mögelhund.

Han vet vad som krävs för kvaliteter av ett ekipage i operativt arbete och vilket grundarbete som ligger bakom innan ett ekipage anses färdig att träda i tjänst.

Certifieringen som Reino genomför grundas på att ekipaget måste kunna läsa av sin hund, kunna redogöra för sökområdet och påvisa var ev. markeringar påträffats. Hunden testas i uthållighet och föraren får taktiskt lägga upp sitt sökarbete och planera hur detta ska utföras. Det blir ett verklighetsbaserat test för ekipaget.

Ekipaget måste också kunna tala om när man anser att området är genomsökt, samt skriva en avrapportering för ev åtgärd.

Efter avslutad certifiering får ekipaget ett protokoll som tydligt visar på vad certifieringen innehåller och vad man tittat på. Man får även ett certifikat tilldelat sig om man klarar det.

Efter godkänd certifiering görs kvalitetstester vid behov, men minst en gång per år blir man kontrollerad att man som ekipage håller standarden för att arbeta operativt.

Certifikat Gömmets Hundskola

 

Bed Bug Foundation

Bed Bug Foundation är en brittisk oberoende organisation i EU som vill öka medvetenheten och kunskapen om vägglöss.

De har tillsammans med saneringsfirmor gällande vägglössangrepp tagit fram en form för hur certifiering av hur vägglöss ekipage ska utföras.  Allt för att säkerställa en hög kvalité.

En av mina hundar är certifierad av Bed Bug Foundation, Larry Hansen och min yrkesutbildning har även blivit granskad av Larry Hansen från Frankfurt, som är en av certifierarna i Bed Bug Foundation och mitt företags möjlighet att kunna bli ett certifierat företag i Bed Bugs Foundation är nu påbörjat. 

Bed Bugs foundation  ID Certifiering BBF

 

Kvalitetsarbete

En av mina mentorer har varit Sven Järverud som ligger till grund för den dressyrmetod vi idag använder oss av i Sverige. Det var han som faktiskt började använda sig av positiv förstärkning, att vi ska arbeta utifrån hundens naturliga beteenden.
Jag har haft en väldigt tur att fått ha Sven som kollega och lärare under väldigt många år och han har lärt mig dressöryrket inom många kategorier.

Jag har en lång yrkeserfarenhet både inom dressyr och mentalitet när det gäller hund och för mig är det oerhört viktigt att hunden har goda mentala egenskaper för att bli en bra arbetande sökhund i tjänst.

En tjänstehund inom specialsök oavsett inriktning måste ha en mycket god arbetskapacitet och orka arbeta under långa pass, vilket kräver en bra sökuthållighet där hunden är motiverad för sitt arbete och tycker det är värdefullt att vilja hitta det den är lärd att söka efter, oavsett preparat.

Hunden måste vara miljöstark och opåverkad av sin omgivning och klara att koncentrera sig på sitt sökarbete trots störningar. Detta kan våra ekipage leverera. 

Milla vägglöss skåp  278-3-dinhundsoker

 

Referenser & omdömen

Jag har referenser och arbetsbetyg från samtliga av mina tjänster som kan styrka min yrkesbakgrund.

Hundägarservice har sedan en tid tillbaka medverkat i ett projekt tillsammans med Länsförsäkringar Skaraborg med att söka operativt efter vägglöss i fastigheter. 

Dom anlitar mig även i andra sammanhang när det gäller vägglussök med hund. 
 
Referenser kan lämnas av Pontus Blom; chef för skadeförebyggande avdelningen på Länsförsäkringar Skaraborg. 
Jeckov & Länsförsäkringar  Jag & Jeckov